Portouppdatering 2022

PostNord har bekräftat att en prisjustering av portopriser för frankeringsmaskiner träder i kraft 2022-01-01.

När Postnord gör en justering av priserna för porto gällande frankeringsmaskiner så behöver alla som har en frankeringsmaskin göra en så kallad ”portouppdatering” i sin frankeringsmaskin. Detta innebär att man uppdaterar priserna i maskinen så att du få rätt portopris på brev och paket när dessa vägs i maskinen.

Läs Postnords brev och se prisförändringarna

Portouppdatering 2021

PostNord har bekräftat att en prisjustering av portopriser för frankeringsmaskiner träder i kraft 2021-01-01.

När Postnord gör en justering av priserna för porto gällande frankeringsmaskiner så behöver alla som har en frankeringsmaskin göra en så kallad ”portouppdatering” i sin frankeringsmaskin. Detta innebär att man uppdaterar priserna i maskinen så att du få rätt portopris på brev och paket när dessa vägs i maskinen.

Läs Postnords brev och se prisförändringarna

Snabbmeny

Hur uppdaterar jag priserna i min frankeringsmaskin?

Beroende på vilken modell av frankeringsmaskin du har så är tillvägagångssättet lite olika. Antingen uppdaterar du din frankeringsmaskin genom att ladda ner portotabellen via en analog/digital uppkoppling eller så uppdaterar du portotabellen med hjälp av ett portokort som skickas ut från oss.

Så här funkar det för de olika modellerna:

OBSERVERA!

Om ni har en maskin ur IJ-serien så kommer de nya priserna aktiveras direkt när ni laddat in portokortet i maskinen, avvakta därför tills tidigast 2022-01-01 med att ladda in det nya portot. Kortet skickas per post. För alla kunder med maskiner ur IS-Serien eller IX-Serien kan nedladdning av portoprogrammet göras direkt i maskinen fr.o.m 2021-12-16. Den nya tabellen lägger sig i bakgrunden av maskinens system och aktiveras först 2022-01-01

Instruktioner för hur du uppdaterar portot i din frankeringsmaskin

Vad händer om jag inte uppdaterar portotabellen i min frankeringsmaskin?

En av de stora fördelarna med en frankeringsmaskin är att den automatiskt räknar ut kostnaden för ditt brev eller paket genom att kombinera vikten på din försändelse med priserna i den aktiva portotabellen i maskinen. Om priserna i maskinens portotabell är felaktiga så kommer fel porto att tryckas på dina brev och paket.

Vad kan hända om jag har fel porto på mina försändelser?

Postnord gör regelbundna kontroller av de försändelser som passerar genom deras logistiksystem. Om ett brev eller paket har otillräckligt porto så eftertaxeras företaget som skickat försändelsen.

Eftertaxering innebär att man får betala för ett otillräckligt eller ofrankerat brev i efterhand.

Du som avsändare har alltså blivit eftertaxerad för att en försändelse som du har skickat inte hade tillräckligt med porto.

Avgiften består av skillnaden mellan erlagt porto och rätt porto plus expeditionsavgift på 44 kr för första brevet plus 11 kr per efterföljande brev.

Viktiga datum

Nedanstående datum är av betydelse för den kommande portouppdateringen.

  • Vecka 46-47: Postnords brev börjar levereras till företag med frankeringsmaskin
  • Vecka 47: Vi på Quadient påbörjar brevutskicken av information kring den kommande portouppdateringen till våra kunder
  • 16 november: Första dagen att gå in på www.portouppdatering.se/nejtack och tacka nej till den kommande portouppdateringen
  • 7 december: Sista dagen att gå in och tacka nej till den kommande portouppdateringen
  • 18 december: Från detta datum kan kunder som har en frankeringsmaskin ur IS-Serien ellerIX-Serien ladda ner den nya portotabellen
  • 13 – 17 december (V 50): Vi skickar ut portokort till kunder med en frankeringsmaskin ur IJ-serien
  • 1 januari: Den nya portotabellen aktiveras automatiskt hos de kunder som uppdaterar sin frankeringsmaskin med den nya portotabellen.

Prisförändringar i årets portouppdatering

Då Postnords pristabeller innehåller en mycket stor mängd olika priser beroende på försändelsetyp och vikt så kommer vi inte att lista alla förändringar på denna sida. Vi har valt att däremot visa de vanligaste försändelsetyperna som används av våra kunder:

För att se den fullständiga pristabellen: Besök Postnords hemsida

Prisförändringar för de vanligaste försändelsetyperna:

Samtliga priser nedan gäller försändelser med en vikt på upp till 50 gram.

  • 1:a-klassbrev: 8,75 kr
  • Tillägget för skrymmande utgår
  • Utrikes 1:a-klassbrev: 20,00 kr

Vanliga frågor och svar

Hur laddar jag ner uppdateringen?

Se respektive instruktion genom att klicka här och välj just din frankeringsmodell

När kan jag ladda ner uppdateringen?

För alla kunder med maskiner ur IS-Serien eller IX-Serien kan nedladdning av portoprogrammet göras direkt i maskinen fr.o.m 2021-12-16. Den nya tabellen lägger sig i bakgrunden av maskinens system och aktiveras först 2022-01-01. Om ni har en maskin ur IJ-serien så kommer de nya priserna aktiveras direkt när ni laddat in portokortet i maskinen, avvakta därför tills tidigast 2022-01-01 med att ladda in det nya portot. Kortet skickas per post.

Vad händer om jag inte vill ha uppdateringen men har missat att avbeställa den?

Om du inte vill ha uppdateringen men har missat att avbeställa den innan den 7/12 så kommer uppdateringen skickas ut till er. Har ni en IS eller IX maskin, maila till porto.se@quadient.com så fort som möjligt så tar vi bort uppdateringen och krediterar fakturan innan den har laddats ner. Har ni en IJ maskin så kommer det skickas ut ett plastkort med chip. Kasta (återvinn) kortet och meddela oss detta på porto.se@quadient.com så kommer vi kreditera uppdateringen.

Hur gör jag om jag inte vill ha uppdateringen?

Gå in på www.portouppdatering.se/nejtack och skriv in ditt licensnummer. Tänk på att du inte kommer få rätt priser när du väger dina brev om du väljer att inte uppdatera till det nya portot, detta kommer i sin tur leda till att Postnord tar ut en avgift för felfrankering.